Hvězdárna šije roušky


Na Hvězdárně Vyškov momentálně netvoříme planety, nýbrž roušky. Rozhodli jsme se přiložit ruku k dílu a pomoci vám i nám v nynější nelehké situaci. Naše roušky našly své uplatnění na neurologickém oddělení Nemocnice Vyškov a Kroměříž a část z nich jsme rozdali našim spoluobčanům. Přejeme vám všem pevné zdraví a budeme se těšit opět na shledání, až to bude možné.

Galerie