Historie


Historie veřejného pozorování noční oblohy ve Vyškově sahá až do padesátých let. Skupina nadšených amatérských astronomů, mezi něž patřil Karel Otevřel, Jan Neckář a Emerich Luska, propagovala astronomii v kroužcích při školách a závodech. S vlastními dalekohledy pořádali vyškovští amatéři v Zámecké zahradě „Večery pro hvězdnou oblohou", což byly přednášky spojené s pozorováním noční oblohy.

V šedesátých letech se začalo uvažovat o výstavbě hvězdárny. Původně měla stát v centru města, tak jak to v té době bylo obvyklé. Původně plánované umístění v Zámecké zahradě však bylo narušeno výstavbou sídliště Palánek, a tak byla nakonec zvolena odlehlejší část města – letovisko Marchanice. Dnes jsme za toto rozhodnutí velmi vděčni, protože díky světelnému znečištění by hvězdárna v centru města byla pouhým přednáškovým sálem naprosto nevhodným k pozorování noční oblohy.

Ve spolupráci tehdejšího ředitele prostějovské hvězdárny Adolfem Neckářem se podařilo vybudovat hvězdárnu v letech 1969 – 1970. Na stavbě se podílelo mnoho dobrovolníků. Hvězdárna byla otevřena 6. listopadu 1970. Jedna část byla využívána také jako promítací místnost pro přilehlé letní kino.

První vedoucí hvězdárny byla Marie Znojilová. Se svým manželem doc. Vladimírem Znojilem pozorovali zákrytové proměnné hvězdy. Tato odborná činnost se stala základem vědecké práce na hvězdárně a trvá až dosud. Ve spolupráci se studenty místního gymnázia paní Znojilová organizovala návštěvníkům noční pozorování. Věnovala se také práci s mládeží a docházela s astronomickými programy i do škol.

Od roku 1977 probíhal na hvězdárně každým druhým rokem Klub mladých astronomů, kde se účastníci ve dvouletém studiu seznamovali se základy astronomie se zaměřením na pozorování proměnných hvězd. Druhou vedoucí byla Dagmar Šidlíková, později hvězdárnu vedl její syn RNDr. Petr Hájek. V letech 1983 – 2005 byla na hvězdárně pořádána letní praktika pro pozorovatele proměnných hvězd ve spolupráci s brněnskou hvězdárnou Mikuláše Koperníka a dnes již neexistující hvězdárnou ve Ždánicích. V Besedním domě se pořádaly pravidelné přednášky s astronomickou tématikou, ty byly zajišťovány jak místními lektory, tak přizvanými hosty.

1989 - 2008 Po roce 1989 převzala budovu i vybavení do svého majetku brněnská hvězdárna Mikuláše Koperníka a hvězdárna ve Vyškově se tak stala jejím odloučeným pracovištěm. Podařilo se tak udržet ve Vyškově tradici veřejného pozorování, pokračovala také odborná pozorování proměnných hvězd. V roce 1997 zapůjčil brněnský amatérský nadšenec RNDr. Petr Svoboda digitální CCD kameru, která byla nejprve namontována na menší 20 centimetrový dalekohled a později na větší 30 centimetrový zrcadlový dalekohled. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem zdejších pracovníků s pozorováním proměnných hvězd pokračovala skupina astronomů amatérů pod vedením RNDr. Petra Hájka, vedoucího hvězdárny, v pozorování. V té době byla vyškovská hvězdárna jedním z nejlépe vybavených pracovišť na Moravě. V roce 2005 byla pořízena vlastní CCD kamera české výroby.

2008 - 2011 Město Vyškov získalo hvězdárnu zpět na konci roku 2008. Hvězdárna prošla úspěšnou rekonstrukcí a mohla tak lépe sloužit potřebám veřejnosti.

V květnu 2011 přešla hvězdárna pod ZOO PARK Vyškova a jejím ředitelem se stal Josef Kachlík. Od 1. srpna 2011 je vedoucí hvězdárny Mgr. Dobromila Patáková. Externími pracovníky jsou Jan Benáček, Václav Dokoupil, Petr Fatka, Václav Glos, Petr Mikel, Zdeněk Prudil, Jiří Vágner, Jaroslav Velčovský, Václav Glos a Martin Vo a Bára Gregorová. V témže roce bylo založeno občanské sdružení, jehož členové se podílejí na různorodé práci na hvězdárně, například si připravují odborné přednášky pro širokou veřejnost. Večerní pozorování probíhají pravidelně každé úterý a pátek. Pozorování Slunce mají možnost zažít návštěvníci DINOPARKU během sezóny pomocí dvou speciálně upravených dalekohledů. Od roku 2011 pracuje při hvězdárně také astronomický kroužek, do kterého chodí jak děti, tak i dospělí. Členové kroužku svými dovednostmi pomáhají i při programech pro veřejnost. Od roku 2012 probíhají večery pro rodiny s dětmi, kde se schází rodiny ze širokého okolí. Mimo jiné uslyší i originální astronomické pohádky a naučí se základní souhvězdí.

Hvězdárna nabízí programy mateřským školám, základním i středním školám. Programy probíhají buď přímo ve školách nebo na hvězdárně či na statku ZOO PARKU Vyškov. Novinkou jsou akreditovaná školení pro učitelky mateřských škol v oblasti přírodovědných pokusů. Od roku 2014 máme nový dalekohled typu Newton s průměrem zrcadla 50 cm, což je největší dalekohled pro veřejnost na Moravě.